Zawadzki, M. (2017) „Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), s. 133-154. doi: 10.14746/nisw.2017.1.7.