Żylicz, M. (2017) „Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 41–57. doi: 10.14746/nisw.2017.2.1.