Szmidt, J. (2017) „Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 315-331. doi: 10.14746/nisw.2017.2.18.