Kistryn, S. (2017) „Uczelnie za progiem zmian”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 289–303. doi: 10.14746/nisw.2017.2.16.