Jajszczyk, A. (2017) „Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 77-90. doi: 10.14746/nisw.2017.2.3.