Woźnicki, J. (2017) „Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 91-105. doi: 10.14746/nisw.2017.2.4.