Mikołajczyk, B. i Naskręcki, R. (2017) „Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 107-126. doi: 10.14746/nisw.2017.2.5.