Brzeziński, J. M. (2017) „O poprawianiu (ale też i o psuciu) systemu przeprowadzania awansów naukowych w Polsce w latach 1990-2017”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 147–172. doi: 10.14746/nisw.2017.2.7.