Sułkowski, Łukasz (2017) „«Fuzjomania» akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów?”, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, (2(50), s. 173-188. doi: 10.14746/nisw.2017.2.8.