[1]
J. Niedbalski, „Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych (CAQDAS) w projektowaniu i prowadzeniu badań”, nisw, nr 1(41), s. 185-202, sty. 2013.