[1]
K. Wais, „Synergia badań społecznych, analiz statystycznych i nowych technologii – nowe możliwości i zastosowania”, nisw, nr 1(41), s. 203-216, sty. 2013.