[1]
A. Szuwarzyński, „Ocena efektywności procesu dyplomowania na studiach pierwszego stopnia w polskich publicznych uczelniach technicznych”, nisw, nr 2(52), s. 85–111, grudz. 2018.