[1]
D. Antonowicz, C. Sin, i J. Wiers-Jenssen, „Pozyskiwanie studentów zagranicznych do uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski i Portugalii”, nisw, nr 1-2, s. 155–181, grudz. 2019.