[1]
E. Kulczycki, E. A. Rozkosz, i A. Drabek, „Umiędzynarodowienie polskich czasopism w naukach społecznych i humanistycznych – transformacyjna rola systemu ewaluacji nauki”, nisw, nr 1-2, s. 331–357, grudz. 2019.