[1]
E. Drogosz-Zabłocka i B. Minkiewicz, „Jakie kwalifikacje i kompetencje absolwentów szkól wyższych są nam potrzebne? Wywiady z pracodawcami Mazowsza”, nisw, nr 1(39), s. 55–80, sty. 2012.