[1]
M. Zarzecki, „Szkoły wyższe Mazowsza w kreowaniu gospodarki opartej na wiedzy (GOW)”, nisw, nr 1(39), s. 81–94, sty. 2012.