[1]
K. Badań Naukowych, „ Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r”., nisw, nr 1(3), s. 5–20, sty. 2016.