[1]
K. Badań Naukowych, „Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa. Cele, priorytety, finansowanie. Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 lipca 1993 r.”, nisw, nr 1(3), s. 5-20, sty. 2016.