[1]
E. Świerzbowska-Kowalik, „Kształcić dając swobodę wyboru, poczucie odpowiedzialności i satysfakcję ze studiowania”, nisw, nr 2(6), s. 27-35, 1.