[1]
E. Wnuk-Lipińska i M. Wójcicka, „Przesłanki budowy systemu zewnętrznego recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach”, nisw, nr 2(6), s. 60–84, sty. 2016.