[1]
J. Jabłecka, „Wybrane problemy mobilności pracowników naukowych - mobilność międzynarodowa i międzysektorowa, kariery oraz rekrutacja kadry naukowej”, nisw, nr 1(11), s. 31-48, sty. 2016.