[1]
K. Szadkowski, „Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania «transnarodowego stowarzyszenia kapitałów» w szkolnictwie wyższym”, nisw, nr 1(45), s. 235-267, grudz. 2015.