[1]
E. El-Khawas, „Badania nad szkolnictwem wyższym, polityka i praktyka - wzorce dobrego i złego porozumiewania się”, nisw, nr 1(13), s. 28-37, luty 2016.