[1]
J. Jabłecka, „Europejskie szkolnictwo wyższe - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji, podpisana w Bolonii 19 czerwca 1999 roku”, nisw, nr 2(16), s. 161-163, luty 2016.