[1]
G. Neave, „Perspektywa interesariuszy w ujęciu historycznym”, nisw, nr 1(21), s. 19-39, luty 2016.