[1]
A. Kobylarek, „Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa”, nisw, nr 1(21), s. 40-62, luty 2016.