[1]
W. M. Grudzewski i I. Hejduk, „Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw”, nisw, nr 2(22), s. 156-170, 1.