[1]
D. Jołkiewiez, „Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia”, nisw, nr 2(26), s. 98-106, luty 2016.