[1]
J. Kochanowski, „Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących”, nisw, nr 1(27), s. 83-94, luty 2016.