[1]
K. Biały, „Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych”, nisw, nr 2(28), s. 34-48, luty 2016.