[1]
K. Sauerland, „Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?”, nisw, nr 2(28), s. 89-96, luty 2016.