[1]
J. Goćkowski, „Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej”, nisw, nr 2(30), s. 30-43, luty 2016.