[1]
J. Jabłecka i J. Kochanowski, „Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego”, nisw, nr 1(31), s. 13-21, luty 2016.