[1]
J. Jabłecka, „Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?”, nisw, nr 2(32), s. 5-9, luty 2016.