[1]
M. Kwiek, „Wprowadzenie. Finansowanie szkolnictwa wyższego w warunkach permanentnej (międzysektorowej) konkurencji o środki publiczne”, nisw, t. 47, nr 1(47), s. 7-12, cze. 2016.