[1]
J. Lewicki, „Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym”, nisw, t. 47, nr 1(47), s. 145-162, cze. 2016.