[1]
A. Anielska, „Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy”, nisw, t. 47, nr 1(47), s. 121-144, cze. 2016.