[1]
S. Marginson, „To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego”, nisw, t. 48, nr 2(48), s. 17-40, grudz. 2016.