[1]
A. Jajszczyk, „Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy”, nisw, nr 2(50), s. 77-90, wrz. 2017.