Rzyska, A. „Framing W Badaniach Szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków Naukowych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(51), październik 2018, s. 117-39, doi:10.14746/nisw.2018.1.5.