Warczok, T., i T. Zarycki. „Polskie Nauki Polityczne W Perspektywie Globalnej: Paradoksy ewoluującej peryferyjności”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(51), październik 2018, s. 143-61, doi:10.14746/nisw.2018.1.6.