Białecki, I. „Etos I Polityka jakości W Nauce”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(43-44), styczeń 2014, s. 19-29, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1594.