Małecka, M. „O Behawioralnym podejściu Do Badania Prawa, Paradoksie, Do którego Prowadzi I Sposobie Jego przezwyciężenia”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41), styczeń 2013, s. 19-42, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1652.