Świrek, K. „Trzy końce Ideologii – najważniejsze Dwudziestowieczne ujęcia Problemu”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41), styczeń 2013, s. 43-55, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1654.