Kietlińska, B. „Jak Za Pomocą Metod jakościowych Zbadać zmysłowy odbiór Miasta?”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41), styczeń 2013, s. 131-42, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1660.