Wróbel, A. „Smoleńska Roszada 2010. Walka O wartości Czy Gry rzeczywistością”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41), styczeń 2013, s. 167-83, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1663.