Niedbalski, J. „Komputerowe Wspomaganie Analizy Danych jakościowych (CAQDAS) W Projektowaniu I Prowadzeniu Badań”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41), styczeń 2013, s. 185-02, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1664.