Wais, K. „Synergia Badań społecznych, Analiz Statystycznych I Nowych Technologii – Nowe możliwości I Zastosowania”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1(41), styczeń 2013, s. 203-16, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/1665.