Szuwarzyński, Andrzej. „Ocena efektywności Procesu Dyplomowania Na Studiach Pierwszego Stopnia W Polskich Publicznych Uczelniach Technicznych”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 2(52), grudzień 2018, s. 85-111, doi:10.14746/nisw.2018.2.2.