Czerniawska, D., W. Fenrich, i M. Bojanowski. „Aktorzy, Relacje I Sieci – O współpracy Naukowej Nie Bibliometrycznie”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54), luty 2020, s. 107–133, doi:10.14746/nisw.2019.1-2.3.