Antonowicz, D., C. Sin, i J. Wiers-Jenssen. „Pozyskiwanie studentów Zagranicznych Do Uczelni krajów półperyferyjnych. Badanie porównawcze Norwegii, Polski I Portugalii”. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, nr 1-2(53-54), grudzień 2019, s. 155–181, doi:10.14746//nisw.2019.1-2.5.